Promocja ceremoniarska

2012-05-05 22:23

 5 maja w kaplicy seminaryjnej WSD w Łowiczu odbyło się pasowanie ceremoniarskie. Pasowani ceremoniarze są pierwszymi ceremoniarzami w naszej diecezji ....  Do uroczystości przystąpiło 18 kandydatów. 

 

Ceremoniarze otrzymali zewnętrzny znak pełnionej przez nich posługi (Krzyż), który będą nosić podczas wypełniania zadań ceremoniarza. W naszej parafii przybyło 2 ceremoniarzy.... - Adrian Czerwiński i Łukasz Szczech.