Adam Olczak

Adam Olczak

Prezes ministrantów, animator ministrantów Ołtarza

Uczęszcza na kurs lektorski