O. Jordan Dąbrowski

O. Jordan Dąbrowski

Moderator LSO.

Wikary parafii.

Opiekun Wieszcza Klasztornego.